Sadurczykus Times

Sadurczykus Times

Szkolne czasopismo wydawane pod patronatem doktora Ireneusza Sadurskiego, nauczyciela Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, upowszechniające wśród młodzieży i pracowników IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie program edukacji europejskiej, stosunków międzynarodowych, program wychowania patriotycznego, a także aktualności z życia szkoły.